Maynard Abercych will be offering Plethu, a year long programme of dance activity in Abercych and the lower Teifi valley between now and March 2020.

Plethu means to braid, or to weave. It’s also a term from Welsh folk dance, used to describe the weaving patterns that dancers make in space.

Plethu weaves together Twmpathau (Welsh social dances), artist residencies, youth dance workshops, dance for vulnerable adults, artist professional development, family workshops, film screenings, new commissions and a micro-festival, AFON(Friday 13th – Sunday 15th September 2019).

Based in a small village in rural west Wales, we are interested in how artists might begin to reveal the complexity of ‘community’. What is the nature of the communities that emerge when we dance together? How does dance help us think about the places we live in, and how they relate to the wider world?

Maynard Abercych is a place for everybody to dance, to think, and make different ways of being together.

Programme:

Bigger that the Body with Susan Schell, 24 – 29 June 2019

Caring Dances : Workshop, 30 June 2019

Wild – Gwyllt : Youth Dance Project, 21 July – 1 December 2019

Every Body : Dance workshops, Saturday 13 July, 5 October 2019 18 January, 4 April 2020

Afon : micro festival of dance and performance for every body, 13-15 September 2019


Bydd Maynard Abercych yn cynnig Plethu, rhaglen o weithgaredd dawns ar hyd y flwyddyn yn Abercych a rhan isaf Dyffryn Teifi rhwng nawr a mis Mawrth 2020.

Mae Plethu hefyd yn derm sy’n cael ei ddefnyddio mewn dawnsio gwerin Cymreig i ddisgrifio’r patrymau plethu mae’r dawnswyr yn eu ffurfio mewn gofod.

Mae Plethu yn gwau ynghyd Twmpathau, preswylfeydd artistiaid, gweithdai dawns ieuenctid, dawns ar gyfer oedolion sy’n agored i niwed, datblygiad proffesiynol artistiaid, gweithdai teuluol, dangosiadau ffilm a gŵyl-feicro, AFON (Dydd Gwener 13eg – Dydd Sul 15fed Medi 2019).

Wedi lleoli mewn pentref bychan yng nghefn gwlad gorllewin Cymru, mae gennym ddiddordeb mewn sut y gallai artistiaid ddechrau datgelu cymhlethdod ‘cymuned’. Beth yw natur y cymunedau sy’n dod i’r amlwg pan fyddwn yn dawnsio gyda’n gilydd? Sut mae dawns yn ein helpu i feddwl am y lleoedd rydym yn byw ynddynt, a’r ffordd maen nhw’n ymwneud â’r byd ehangach.

Mae Maynard Abercych yn le i bawb ddawnsio, meddwl, a chreu gwahanol ffyrdd o fod gyda’i gilydd.

Rhaglen:

Bigger that the Body gyda Susan Schell, 24 – 29 Mehefin 2019

Dawnsiau Gofalgar : Gweithdy, 30 Mehefin 2019

Wild – Gwyllt : Prosiect Dawns Ieuenctid, 21 Gorffennaf – 1 Rhagfyr 2019

Every Body : Gweithdai dawns, Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf, 5 Hydref 2019 18 Ionawr, 4 Ebrill 2020

Afon : Gŵyl-ficro dawns a perfformiad i bawb , 13-15 Medi 2019