As boy he played football, watched birds, played in a punk band and wandered the suburbs looking for trees and streams. As a movement artist, Simon’s work has involved a transition from the formal presentation context of the theatre and studio space to a primary physical engagement with land and the qualities of season, people and place. His studio and context for presentation exists outside the usual art institution and interfaces directly with lived and sensory experience, usually involving a process of walking and journeying, through which an audience may participate or become witness.

Fel bachgen chwaraeodd pêl-droed, gwyliodd adar, chwaraeodd mewn band pync a chrwydrodd y maestrefi’n chwilio am goed a nentydd. Fel artist symudiad, mae gwaith Simon wedi cynnwys trawsnewidiad o gyd-destun cyflwyno ffurfiol theatr a gofod stiwdio i gysylltiad gwreiddiol corfforol gyda thir a rhinweddau tymor, pobl a lle. Mae ei stiwdio a chyd-destun ar gyfer cyflwyno yn bodoli y tu allan i’r sefydliad celf arferol ac mae’n rhyngwynebu’n uniongyrchol gyda’r profiad byw a synhwyraidd, fel arfer yn cynnwys proses o gerdded a theithio, a thrwy hyn gall y gynulleidfa gymryd rhan neu fod yn dyst.