Rosemary Lee has been choreographing, performing and directing for twenty years since graduating from the Laban Centre. Characterised by a desire to work in a variety of contexts, constituencies and media with a wide variety of performers of all ages and experiences, her work includes films for broadcast television, interactive installations to commissioned works for dance companies in theatre settings.  Rosemary guest teaches and lectures internationally.

Lee’s DVD “On Taking Care” is available from the Artsadmin bookshop.

Mae Rosemary Lee wedi bod yn coreograffu, perfformio ac yn cyfarwyddo ers ugain mlynedd ers graddio o Ganolfan Laban. Wedi ei nodweddu gan awydd i weithio mewn amrywiaeth o gyd-destunau, meysydd a chyfryngau gydag ystod eang o berfformwyr  o bob oedran a phrofiad, mae ei gwaith yn cynnwys ffilmiau ar gyfer y teledu, arsefydliadau rhyngweithiol i waith wedi comisiynu i gwmnïau dawns mewn gosodiadau theatr. Mae Rosemary yn addysgu  ac yn darlithio’n rhyngwladol.