Eeva-Maria Mutka is a Finnish dancer/performer and teacher based in Llandysul, West Wales since 2002. She trained at LAMDA, in London, 1989-92. She works mostly collaboratively and is currently involved in : NORTH -Hidden Behind the Darkness with Gaby Agis & Titta Court, Witness Portraits of Women Who Dance, film by Jo Fong touring 2013-14, Lady of the Lake duet with storyteller Michael Harvey and a cross-art form collaboration with Miranda Tufnell /David Ward/Sylvia Hallett. Since 2003 E-M, with her husband Andy, has worked to provide a unique rural creative retreat at p e n p y n f a r c h. Working the land informs her own choreographic explorations.

“Explorations of a woman’s life, lineage, forest, farm. The air is thick, the buckets start to fill by themselves.”
Mae Eeva-Maria Mutka yn ddawnsiwr/perfformiwr ac athrawes o’r Ffindir wedi ei lleoli yn Llandysul, Gorllewin Cymru ers 2002. Hyfforddodd yn LAMDA, Llundain, 1989-92. Mae’n gweithio gan amlaf ar y cyd ac ar hyn o bryd mae’n gysylltiedig â: NORTH -Hidden Behind the Darkness gyda Gaby Agis & Titta Court, Witness Portraits of Women Who Dance, ffilm gan Jo Fong yn teithio 2013-14, deuawd Lady of the Lake gyda’r adroddwr stori Michael Harvey a chydweithrediad croes celfyddydau gyda Miranda Tufnell /David Ward/Sylvia Hallett. Ers 2003, mae E-M gyda’i gŵr, Andy, wedi gweithio i ddarparu encil creadigol gwledig unigryw yn p e n p y n f a r c h.
“Archwiliadau o fywyd menyw, llinach, fforest, fferm. Mae’r aer yn drwm, mae’r bwcedi’n dechrau llenwi ar eu pen eu hunain.”