Bwyd Sonique are Karine Décorne and Simon Proffitt. Simon was born in 1975. His first recorded work, ‘Undydundy’, was a pre-lingual attempt to recite a well known nursery rhyme. His favourite food is the Eggybread. Karine is best known for her award-winning quiche. She enjoys dance, chocolate and dancing, and has excellent night-vision.

Bwyd Sonique yw Karine Décorne a Simon Proffitt. Cafodd Simon ei eni ym 1975. Roedd ei waith recordio cyntaf ‘Undydundy’, yn ymgais cyn-ieithyddol i adrodd hwiangerdd adnabyddus. Ei hoff fwyd yw bara wedi ffrio mewn wy. Mae Karine yn fwyaf adnabyddus am ei quiche sy’n ennill gwobrau. Mae’n mwynhau dawnsio, siocled a dawnsio, ac mae ganddi olwg nos ragorol.