Dance Workshops

SiD (Shropshire Inclusive Dance) engage people with dance throughout the community, working with people of all ages and abilities to share the joy of movement and moving together.

Following the joyous success of their residency, film screenings and inclusive dance workshop in March 2018, SiD return to Pembrokeshire.

We are now able to offer a further series of workshops for all in the village of Abercych, beginning in July.

Come with a friend, your family, or on your own and join us for a few hours of moving, followed by tea and cake.

Saturday 13 July 2019

5 October 2019

18 January 2020

4 April 2020

11am – 12.30pm

Abercych Village Hall, North Pembrokeshire, SA37 0EX

£5 adults, £3 children (family concessions available)

Booking essential: [email protected]


Gweithdai Dawns

Mae SiD (Shropshire Inclusive Dance) yn ymgysylltu pobl â dawns ar hyd y gymuned, yn gweithio gyda phobl o bob oed a gallu i rannu gorfoledd symudiad a symud gyda’igilydd.

Yn dilyn llwyddiant gorfoleddus eu preswylfa, dangosiadau ffilm a gweithdy dawns cynhwysol ym mis Mawrth 2018, mae SiD yn dychwelyd i Sir Benfro.

Gallwch nawr gynnig cyfres bellach o weithdai ar gyfer pawb ym mhentref Abercych, gan ddechrau ym mis Gorffennaf.

Dewch gyda ffrind, eich teulu, neu ar eich pen eich hun ac ymunwch â ni am rai oriau o symud, gyda the a chacen i ddilyn.

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf,

5 Hydref 2019

18 Ionawr 2020

4 Ebrill 2020

11am – 12.30pm

Neuadd Pentref Abercych, Gogledd Sir Benfro, SA37 0EX

£5 oedolion, £3 plant (consesiynau teuluol ar gael)

Mae cadw eich lle’n hanfodol: [email protected]