With Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward & guests.

For young people aged 10+

Begins this summer!

Exploring dance improvisation & composition towards making an original piece of performance.

A fun and friendly collaborative environment, learning movement patterns, enhancing natural dance ability, & building confidence. This project will develop and broaden young people’s experience of dance, weaving practical & imaginative experimentation.

Find your unique ‘voice’ … what matters? what is wildness?

Taster workshop

Sunday 21st July, 10.30 to 2.30.

Abercych Village Hall £12.50

Onward dates are:

Taster Workshop

Saturday 7th September 10.30-2.30 at Penpynfarch, nr. Llandysul

£12.50

Then at Small World Theatre Cardigan:

Sunday 6th October 10.30-2.30

Mon 28th 10.30-2.30, Tues 29th 1-4, Weds 30th 10.30-2.30 October

Sunday 1st December 10.30-2.30 at Abercych Village Hall.

£62.50 (5 sessions)

To book: https://wild-gwyllt.eventbrite.co.uk


Gydag Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward a gwesteion.

Ar gyfer pobl ifanc 10 oed +

Yn dechrau’r haf hwn!

Yn archwilio creu dawns yn fyrfyfyr a chyfansoddiad er mwyn creu darn gwreiddiol o berfformiad. Amgylchedd hwylus a chyfeillgar cydweithredol, yn dysgu patrymau symudiad, yn gwella gallu dawns naturiol, ac yn adeiladu hyder.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu ac yn ehangu profiad bobl ifanc o ddawns, gan gyfuno arbrofi ymarferol a dychmygus.

Darganfyddwch eich ‘llais’ unigryw…beth sy’n bwysig? beth yw gwylltineb?

Gweithdy rhagflas

Dydd Sul 21 Gorff., 10.30 i 2.30.  Neuadd y Pentref Abercych

£12.50

Dyddiadau nesaf:

Gweithdy rhagflas

Dydd Sadwrn 7fed Medi 10.30-2.30 yn Penpynfarch, ger Llandysul

£12.50

Yna yn Theatr Byd Bychan Aberteifi: Dydd Sul 6ed Hydref 10.30-2.30 Dydd Llun 28ain 10.30-2.30,  Dydd Mawrth 29ain 1-4, Dydd Mercher 30ain 10.30-2.30 Hydref

Dydd Sul 1af Rhagfyr 10.30-2.30 yn Neuadd y Pentref Abercych.

£62.50 (5 sesiwn)

I archebu: https://wild-gwyllt.eventbrite.co.uk