Maynard, come home...

Born and brought up in North Wales, Ben Stammers (7/9/70) is a visual and live artist. He also works in environmental education. He has exhibited and undertaken residencies in locations across Wales and further afield, collaborating with movement artists, musicians and poets and others. In 2012 he was asked to contribute to Emergence, an arts and sustainability summit. His work is often to do with walking, and the way people and wildlife are encountered. It also often involves water.

Wedi ei eni a’i fagu yng Ngogledd Cymru, mae Ben Stammers (7/9/70) yn artist gweledol a byw. Mae hefyd yn gweithio mewn addysg amgylcheddol.  Mae wedi arddangos ac wedi ymgymryd preswylfeydd mewn lleoliadau ar draws Cymru a thu hwnt, gan gydweithredu gydag artistiaid symudiad, cerddorion a beirdd ac eraill. Yn 2012 gofynnwyd iddo gyfrannu tuag at Emergence, uwchgynhadledd celfyddydau a chynaliadwyedd. Mae ei waith yn aml yn ymwneud â cherdded, a’r ffordd bydd pobl a natur yn cael eu canfod. Bydd yn fynych hefyd yn ymwneud â dŵr.