Everyday people poster

Everyday People Soul Fund Night

We will be dancing again on the 18 June, Neuadd Abercych Village Hall,
there will be light food and drinks, please bring your own alcohol if you wish.
DJ Mr.A – brings the best soul/funk vinyl collection in west Wales, he will be accompanied by Mr.W on visuals.
It will be a great night, bring your friends and loved ones! We do hope you can join us…
16 years+
Places limited to 60, please book on Eventbrite:
Helo!
Byddwn yn dawnsio eto ar y 18 Mehefin, Neuadd Bentref Neuadd Abercych, bydd bwyd ysgafn a diodydd, plis dewch a’ch alcohol eich hun os dymunwch.
DJ Mr.A – sydd â’r casgliad finyl soul/ffync gorau yng ngorllewin Cymru ac yng nghwmni Mr.W ar y delweddau.
Bydd yn noson wych, dewch â’ch ffrindiau a’ch anwyliaid! 16 oed+
GADEWCH I NI DDAWNSIO
LET’S DANCE