photo credit: Ray Jacobs

Abercych Village Hall, SA37 0EX

Sunday 30 June, 11am – 4pm

caring dances” is a day led by movement practitioners giving valuable insights that reveal how dance can be a medium of care for ourselves & each other. These experienced dancers will talk about & share their practices.

Susan Schell is deeply planted in the practice of improvisation, she also serves as an interfaith hospice chaplain.

Miranda Tufnell’s latest book When I Open My Eyes charts her one to one work & work with groups for people living with chronic illness.

Katherine Hall’s recent book Movements of Care was made alongside the creation of a solo dance performance, You sit there.

The benefits of dance for health and wellbeing are increasingly valued.

Meet people who are interested in the different ways we can care for each other and the world around us.

Dancing, listening, talking, thinking, watching, experiencing…

Lunch provided.

Open to everyone.

Tickets £17 https://caring-dances.eventbrite.co.uk


Neuadd Pentref Abercych, SA37 0EX

Dydd Sul 30 Mehefin, 11yb – 4yp

Mae “dawnsiau gofalgar” yn ddiwrnod a arweinir gan ymarferwyr symud gan roi cipolwg gwerthfawr sy’n datgelu sut y gall dawns fod yn gyfrwng o ofalu amdanom ni ein hunain ac am ein gilydd. Bydd y dawnswyr profiadol hyn yn siarad am ac yn rhannu eu hymarferion.

Mae Susan Schell yn wreiddiedig yn ymarfer byrfyfyr, mae hefyd yn gwasanaethu fel caplan mewn hosbis rhyng-grefyddol.

Mae llyfr diweddaraf Miranda Tufnell When I Open My Eyes yn siartio ei gwaith un ag un a’i gwaith gyda grŵp gyda phobl sy’n byw gyda salwch cronig.

Cafodd llyfr diweddaraf Katherine Hall Movements of Care ei wneud ochr yn ochr â chreadigaeth perfformiad dawns unigol, You sit there.

Mae buddion dawns ar gyfer iechyd a lles yn cael eu gwerthfawrogi’n fwyfwy.

Dewch i gwrdd â phobl sydd â diddordeb yn y gwahanol ffyrdd y gallwn ofalu am ein gilydd a’r byd o’n cwmpas.

Dawnsio, gwrando, siarad, meddwl, gwylio, profi… Darperir cinio.

Yn agored i bawb.

Tocynnau £17 https://caring-dances.eventbrite.co.uk