photo credit: Ray Jacobs

A Micro-Festival for Everybody

13-15 September 2019

Abercych

the rivers Cych, Dulais and Teifi.

Building on the success of past Maynard festivals, afon celebrates the river, its confluences, its wider connections and fluid presence in the village of Abercych in the lower Teifi valley.

Located performance, dance, film, wild swimming and workshops provide a platform for contemplation and activity around the ways that our rivers shape lives, bodies and identities.

If a river’s movement and its changing states reflect the current world, afon imagines how we might adapt to live by and with these dynamic bodies of water.

A river turns the local global…

Programme:

Friday 13th: film screening in collaboration with WOW Film Festival:  Stones Have Laws, cafe/bar and Friday 13th offerings by Jacob Whittaker and Kathryn Campbell Dodd, music by Deuair

Saturday 14th: optional morning wild swimming, performance work by Joanna Young, Saffy Setohy, Penny d Jones, Kip Johnson, Simon Whitehead, Katherine Hall, Jess Allen and others; films screened throughout the village: Oak Boulder by David Nash, Adam Buick, Will Menter, Eiko and Koma and others, plus 2 Penrhiw installation by film maker in residence Gina Kawecka, workshops, river readings by Jack Smylie Wild, a Saturday night full moon Twmpath with Carreg Bica. All day cafe…

Sunday 15th: breakfast, sound installation by Jacob Whittaker, a walk, a performance by Jo Hellier, a final swim at Poppit Sands

Weekend ticket includes Friday night film and Saturday evening Twmpath

Tickets (Concessions available):

https://afon-festival.eventbrite.co.uk

Supported by:
ACW, Aberystwyth University Department of Theatre, Film and TV Studies, WOW Film Festival, Film Hub for Wales


Gŵyl-ficro dawns a perfformiad i bawb 

Yn adeiladu ar lwyddiant gwyliau Maynard yn y gorffennol, mae afon yn dathlu’r afon, ei chydlifiadau, ei chysylltiadau ehangach a’i phresenoldeb llifyddol ym mhentref Abercych a rhan isaf dyffryn Teifi.

Mae perfformio mewn lleoliadau, dawns, ffilm, nofio yn y gwyllt a gweithdai yn darparu llwyfan ar gyfer myfyrio a gweithgaredd mewn perthynas â’r ffordd mae ein hafonydd yn ffurfio bywydau, cyrff a hunaniaethau. Os yw symudiad afon a’i chyflyrau

newidiol yn adlewyrchu’r byd presennol, yna mae afon yn dychmygu sut y gallwn addasu i fyw ger a gyda’r cyrff dynamig hyn o ddŵr.

Mae afon yn troi’r lleol yn fyd-eang…

Rhaglen yn cynnwys:

Dydd Gwener 13eg: dangosiadau ffilm mewn cydweithrediad â Gŵyl Ffilm WOW: Stones Have Laws, caffi/bar a danteithion dydd Gwener y 13eg gan Jacob Whittaker a Kathryn Campbell Dodd , cerddoriaeth gan Deuair

Dydd Sadwrn 14eg: nofio gwyllt opsiynol y bore, gwaith perfformio gan Joanna Young, Penny d Jones, Kip Johnson, Simon Whitehead, Katherine Hall, Jess Allen ac eraill; ffilmiau’n cael eu dangos ar hyd a lled y pentref: Oak Boulder gan David Nash, Adam Buick, Will MenterEiko a Koma ac eraill, ynghyd â gosodwaith 2 Penrhiw gan y gwneuthurwr ffilm preswyl Gina Kawecka, gweithdai, darlleniadau ger yr afon gan Jack Smylie Wild, a Thwmpath lleuad lawn ar nos Sadwrn gyda Carreg Bica. Caffi trwy’r dydd…

Dydd Sul 15fed: brecwast, celf sain gan Jacob Whittaker, mynd am dro, a pherfformiad gan Jo Hellier, nofio i gloi ar draeth Poppit

Tocyn penwythnos yn cynnwys y ffilm ar nos Wener a’r Twmpath ar nos Sul.

Tocynnau (consesiynnau ar gael): 

https://afon-festival.eventbrite.co.uk